Wydawnictwo STaC jest nowym wydawnictwem, rozpoczynającym swoją działalność od połowy 2010 r. Aspiruje do tego, aby stać się znaczącym wydawnictwem branżowym. Nasze zainteresowania wydawnicze oscylują wokół tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i ratownictwa.  Wydajemy publikacje zarówno o charakterze naukowym jak i popularnym.

Dzięki stałej i dobrej współpracy z ekspertami z różnych dziedzin bezpieczeństwa, bierzemy pełną odpowiedzialność za merytoryczne treści zawarte w naszych publikacjach.

Jesteśmy również wydawcą portalu edukacyjno-informacyjnego www.znamibeczpiecznie.pl, który jest elektronicznym dziennikiem wpisanym  do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie pod numerem 585.

Oprócz publikacji książkowych, wydajemy w wersji elektronicznej portal edukacyjno – informacyjny znamibezpiecznie.pl, portal ten jest zarejestrowanym dziennikiem.

Wydawnictwo STaC uczestniczy w największych wydarzeniach branżowych w Polsce (targi, zjazdy, konferencje, sympozja, kursy, szkolenia).

Stale współpracujemy z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi i firmami od lat działającymi w branży szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Obsługujemy cały proces wydawniczy.


Wysoko wykwalifikowany Zespół Wydawnictwa STaC pomoże Państwu w wydaniu autorskiej książki. Mogą to być:

  • rozprawa doktorska lub habilitacyjna,
  • monografia,
  • skrypty,
  • podręczniki,
  • inna literatura branżowa.


Wydawnictwo nasze firmuje książkę, oznacza nadanym przez Bibliotekę Narodową międzynarodowym symbolem ISBN, tworzy projekt graficzny książki, wykonuje korektę techniczną, literową i stylistyczną tekstu. Średni termin wydania przez nas książki wynosi ok. 3 miesięcy.

Warunkiem wydania autorskiej książki jest akceptacja tekstu przez Redakcję naszego Wydawnictwa. Po akceptacji Wydawnictwo podejmie się wydania książki na zasadach odpłatnych (cena zależy od danych technicznych, m.in. formatu, planowanego wyglądu książki, kolorystyki, ilości stron, przewidywanego nakładu) lub na zasadach partycypacji kosztów wydawniczych.
Autorom wybranych książek proponujemy szerszą współpracę, pomoc w dystrybucji i promocji.

Instytucjom, w przypadku stałej, niejednorazowej współpracy, możemy zaproponować wyjątkowo korzystne warunki (dotyczy to zarówno książek, jak i czasopism).

Przeczytaj zasady publikacji podręczników, monografii.
Szczegółowych informacji udzielamy Państwu:
E: wydawnictwo@stac.pl
T: (34) 37 31 910
M: 664 466 953

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług!