Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

  • uczestnictwo w kontrolach zakładu pracy przez oficerów Państwowej Straży Pożarnej,
  • udzielanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia wystawione przez organy kontrolne,
  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
  • okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, instalacji przeciwpożarowych i ewakuacyjnych oraz hydrantów,
  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • serwis interwencyjny - m.in. zużycie gaśnic, niezapowiedziana wizyta przedstawicieli organów kontroli itp. - 2 godziny na dojazd naszych pracowników od chwili zgłoszenia awarii (usługa działa w wybranych miastach),
  • opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowych (biegli sądowi, rzeczoznawcy),
  • opracowanie oceny ryzyka wybuchowości na stanowisku pracy oraz w zakładzie pracy,
  • okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych,
  • opracowanie i wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz kryzysowych.