Drugim obszarem naszych biznesowych zainteresowań jest doradztwo z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W szczególności specjalizujemy się w opracowaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz innych procedur bezpieczeństwa.

 

Zakres działań

  • okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, instalacji przeciwpożarowych i ewakuacyjnych oraz hydrantów,
  • opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej (biegli sądowi, rzeczoznawcy),
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowisku pracy,
  • okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych,
  • okresowe przeglądy budowlane,
  • opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w firmie - zagrożenia
    wewnętrzne, zewnętrzne,
  • opracowanie i wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz kryzysowych.