• szkolenie wstępne ogólne
  • szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych
  • szkolenie okresowe dla osób na stanowiskach administracyjno biurowych
  • szkolenie okresowe dla osób na stanowiskach kierowniczych
  • szkolenie okresowe dla pracodawców
  • szkolenie okresowe dla osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • szkolenie okresowe dla pracowników służb bhp
  • szkolenie pedagogiczne dla osób wykonujących instruktaż stanowiskowy bhp