Zapraszamy do zapoznania się z bogatym katalogiem naszych szkoleń z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.


Dzięki doświadczonej kadrze i indywidualnemu podejściu do uczestników szkoleń jesteśmy w stanie zrealizować każdy kurs i szkolenie związane z bezpieczeństwem. W zakładce 'zaufali nam' znajdą Państwo listę naszych zadowolonych klientów.

Osoby zainteresowane naszymi szkoleniami prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (jest to również formularz zapytania ofertowego) i odesłanie go na e-mail: biuro@stac.pl


Innowacyjne formy szkoleniowe

Innowacyjność naszych szkoleń polega na wykorzystywaniu przez nas w procesie szkolenia różnych form: zajęcia z wykładowcą/ instruktorem "twarzą w twarz"  połączone z jedną lub kilkoma formami nauczania na odległość (e-learning, szkolenia on-line, webinary/webseminary). Tą metodę  szkoleniową nazywa się nauczaniem hybrydowym lub blended learningiem.

  • e-learning - proces kształcenia lub proces wspomagający kształcenie za pomocą elektronicznych metod przekazu treści edukacyjnych począwszy od najprostszych, a zarazem najstarszych jak treści/pliki: tekstowe (np. .pdf, .doc, .odt); graficzne (np. jpg, png, gif); audio (np. .mpeg, mp3, MIDI); video (np. .avi, .mpg, .wmv, .flv) lub inne rodzaje plików pobieranych z serwerów (FTP lub stron www) do przeglądania bezpośrednio w Internecie  lub otrzymywane pocztą elektroniczną (e-mail). Najpopularniejszym obecnie formatem plików używanych do przekazywania treści w ramach e-learningu jest format/rozszerzenia .swf. Pliki swf charakteryzują się możliwością animacji lub aplikacji o różnym stopniu interaktywności i funkcjonalności.
  • szkolenie/transmisja on-line, to tzw. videostreaming. Szkolenie/transmisja/konferencja on-line nie jest webinarem, ponieważ brak w niej elementu interaktywności. Prowadzący szkolenie stoi na mównicy w sali konferencyjnej lub szkoleniowej i prowadzi wykład do osób zgromadzonych na sali i w Internecie. Szkolenie on-line jest więc rodzajem wykładu, gdzie w praktyce nie występują interakcja pomiędzy uczestnikami a prowadzącym.
  • Webinar to szkolenie prowadzone przez Internet przy pomocy technologii pozwalającej na dwustronną komunikację pomiędzy trenerem (nadającym treści) i uczestnikami (odbiorca­mi). Nazwa pochodzi od Web seminar. Często jest używana zamiennie ze słowem webseminarium, choć niektórzy zwracają uwagę, że webcast jest transmisją jednostronną, podczas gdy webinar zakłada komunikację dwustronną. W webinarach możemy mieć do czynienia z transmisją prezentacji (ekranów z tekstem, grafiką, filmami), głosu czy wideo do uczestników. Mają oni też najczęściej możliwość interakcji w postaci czatu, narzędzi do głosowania albo transmisji głosu od uczestników do prowadzącego, dzielenia się plikami. Założeniem webinaru jest możliwie bliskie odwzorowania spotkania „na żywo” w czasie szkolenia. Webinary są znacz­nie krótsze niż tradycyjne szkolenia, trwają od kilkudziesięciu minut do dwóch godzin.