Regulamin promocji „audyt bhp i ppoż. dla pięciu”

Okres trwania promocji: 02.01.2015 – 31.12.2015 r.

Do kogo skierowana jest oferta promocyjna: właściciele, zarządzający/ kierujący zakładami pracy, którzy zatrudniają od 20 do 250 osób.

Zasady promocji: każdego miesiąca organizujemy 5 bezpłatnych audytów dla pierwszych 5 firm spełniających w/w kryterium zatrudnienia oraz zgłaszających nam swoje zainteresowanie audytem.

Zgłoszenia: odbywają się drogą elektroniczną na adres biuro@stac.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 343 731 911 w terminie od 20 każdego miesiąca do końca miesiąca.

Wykonanie usługi: odbywa się w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem usługobiorcy a usługodawcy.

Zakres audytu: bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo pożarowe oraz pierwsza pomocy.

Korzyści z przeprowadzonego audytu:

  • wskazanie silnych lub/i słabych obszarów, dla których w pierwszej kolejności należy zastosować kroki naprawcze,
  • podniesienie świadomości z zakresu funkcjonowania procesów bezpieczeństwa.

Audyt bhp i ppoż.  jest procesem, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarządzających zakładem pracy oraz pracowników zatrudnionych w w/w zakładach. Polega on na kompleksowej i obiektywnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa zakładu pracy.

Audyt składa się z trzech części (czas trwania audytu ok. 3-4 godzin):

  • Przegląd organizacji i warunków pracy - oględziny stanowisk pracy, rozmowa z kierownictwem,
  • Przegląd dokumentacji kadrowej pracowników – na przykładzie kilku wybranych akt osobowych sprawdzana jest zgodność dokumentacji kadrowej z przepisami prawa,
  • Przegląd pozostałej dokumentacji, którą pracodawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zgodnie z innymi wymogami prawa, m.in. rejestry, ocena ryzyka na stanowiskach pracy, wykazy, regulaminy, itp.

Nasz audyt bezpieczeństwa pozwala ocenić i dzięki temu zoptymalizować proces bezpieczeństwa w Państwa instytucji.

STaC posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu skróconych, rozszerzonych i pełnych audytów bezpieczeństwa. Doświadczenia z audytowania różnych firm i instytucji w całej Polsce, umożliwiły wdrożenie autorskich metodologii, pozwalających ocenić zarówno otoczenie obiektu, jego stan bezpieczeństwa, jak i funkcjonowanie procedur bezpieczeństwa oraz procedur mających wpływ na bezpieczeństwo osób w nim przebywających.

Ważnym aspektem audytu bezpieczeństwa jest również weryfikacja dokumentacji prowadzonej lub nadzorowanej przez dyrektora jako pracodawcę.

Obiektywna ocena specjalistów pozwala na potwierdzenie poprawności, a tym samym na potwierdzenie poczucia bezpieczeństwa pracodawcy w zakresie prowadzonej dokumentacji wymaganej przez prawo.

Ocena taka w razie odnalezienia niezgodności z wymogami prawa w prowadzonej dokumentacji pozwala zawczasu usunąć te niezgodności, a tym samym uniknąć negatywnych konsekwencji w razie kontroli organów nadzoru.
Przed rozpoczęciem audytu następuje podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności i tajemnicy.

Po przeprowadzonym audycie zostanie sporządzony raport, który wraz z wnioskami i rekomendacjami trafi wyłącznie do zarządu/właścicieli firmy audytowanej.

W razie pytań prosimy o kontakt:
E: biuro@stac.pl
T: +48 343 731 911

Do pobrania: oświadczenie o poufności